Friday, February 25, 2000

Анхаарлын тэмдгийг хэрэглэх тухай - (!)

Дүрэм №53.
Анхаарлын тэмдэг (!):
1. Сэтгэл ихэд хөдлөн хэлсэн (анхааруулах) өгүүлбэрийн эцэст анхаарлын тэмдэг тавина. Жишээлбэл: Монгол улс мандтугай! Онгоц ирлээ ээ! гэх мэт.

2. Сэтгэл ихэд хөдөлж хэлсэн хандсан үг, аялга үгийн дараа анхаарлын тэмдэг тавина. Жишээлбэл: Нөхөд өө! Амласан ашгаа олохын тулд хүчээ дайчлая! Ээ гялай! Манай компани ялжээ! гэх мэт.

1 comment:

Anonymous said...

I would like to more know about it. asthma Read a useful article about tramadol tramadol