Friday, February 25, 2000

К, Ф, Щ, П - онцгой 4 гийгүүлэгчийн тухай

Дүрэм №20.
К, Ф, Щ гурван үсэг монгол үгэнд бичигдэхгүй, зөвхөн гадаадын үгэнд бичигдэнэ. Жишээлбэл: коммунизм, капитал, фабрик, Щорс гэх мэт.
П үсэг монгол үгийн дунд ба адагт орохгүй, харн монгол үгийн эхэнд хааяа бичигдэнэ. Жишээлбэл: пагдгар, пүл пал, пээ юу вэ гэх мэт.
К, ф, щ, п дөрвөн үсгийг онцгой гийгүүлэгч гэж нэрлэнэ.

1 comment:

Anonymous said...

The article was very interesting and informative for me. weight loss Read a useful article about tramadol tramadol