Friday, February 25, 2000

Заримдаг гийгүүлэгчийн тухай

Дүрэм №17.
Д, т, ж, з, с, ш, ц, ч, х есөн гийгүүлэгч үсэг үгэнд эгшигтэй, эгшиггүй хоёр янзаар бичигдэх тул заримдаг гийгүүлэгч гэнэ.

Заримдаг гийгүүлэгч бол эгшигт гийгүүлэгчийн дараа өмнө хойноо эгшиггүй орж болно. Жишээлбэл: Ховд, хагд, амт, тэнд, ард, тэвш, багш, булш, зунш, дарш, эзэмж гэх мэт.
Гажилт:
Үйлт нэрийн ирээдүй цагийн х нөхцөлийн өмнө заавал эгшиг бичдэг учир энэ дүрэмд хамаарахгүй. Жишээлбэл: өгөх, явах, олох, хамах, харах гэх мэт.


Дүрэм №18.
Заримдаг гийгүүлэгч нь заримдаг гийгүүлэгчийн дараа орохдоо сүүлчийн заримдаг нь өмнөө буюу хойноо аль хэлэгдэх талдаа заавал эгшигтэй бичигдэнэ. Жишээлбэл: модот, модтод, хожид, хождох, бусад, бусдад, эзэд, батад, ахад, лацад, мөчид, хойшид, буцаж, эцэс, ачит, анжис гэх мэт.
Гажилт:
Заримдаг гийгүүлэгчийн дотроос с, х үсгийн дараа т, ч үсэг өмнө хойноо эгшиггүй орж болно. Жишээлбэл: туст нөхөр, түүхт он, усч хүн, түүхч эрдэмтэн гэх мэт.

3 comments:

Anonymous said...

"орсон+ы" гэдэг үгийг "орсны" гэж бичих ёстой юу? эсвэл "орсоны" гэж бичих ёстой юу? ямар дүрэм байдгийг мэдэх хүн байна уу?

бумбуканы said...

ЭГ+ЗГ тэнцүү ЭГ гээгдэнэ

Host Hannah said...

4дүгээр ангийн, математик монгол хэлний дасгалын номон дээр "адасга дэвсчхээд" гэж бичсэн байгаа нь буруу юм шиг санагдлаа.Тайлбарлаж өгнө үү?