Monday, February 25, 2008

Монгол хэлний зөв бичгийн дүрэм (бүрэн эхээр)

1983 онд зохиогдсон Ц.Дамдинсүрэн, Б.Осор нарын “Монгол үсгийн дүрмийн толь” номыг "Ангууч" програмын гарын авлага дотор оруулсныг бүрэн эхээр Windows-1251 тэмдэгтээс Unicode-руу Бадаа-гийн хөрвүүлэгчийг ашиглан хөрвүүлж, дор хүргэж байна.

Монгол үсгийн цагаан толгой - Дүрэм №1-2


Эгшиг үсгийн тухай - Дүрэм №3-7


Эгшиг зохицох ёс - Дүрэм №8-9


ы, ий хоёрыг ялгаж бичих дүрэм - Дүрэм №10


Я-гийн төрлийн үсгүүдийн тухай - Дүрэм №11-14


Балархай эгшиг үгийн эцэст орохдоо - Дүрэм №19


Ялгах эгшгийн тухай - Дүрэм №24


Гээгдэх эгшгийн дүрэм - Дүрэм №28-30


Гийгүүлэгч үсгийн тухай - Дүрэм №15


Эгшигт гийгүүлэгчийн тухай - Дүрэм №16


Заримдаг гийгүүлэгчийн тухай - Дүрэм №17-18


К, Ф, Щ, П - онцгой 4 гийгүүлэгчийн тухай - Дүрэм №20


Б, В үсгийг ялгаж бичих дүрэм - Дүрэм №21


Хоолойн Г, хэлний Г-гийн тухай - Дүрэм №22


Хэлний үзүүрийн Н, хэлний угийн Н-ийн тухай - Дүрэм №23


Дараалсан гийгүүлэгчийн дүрэм - Дүрэм №25-26


Ж, Ч, Ш-ийн дараах эгшгийн тухай - Дүрэм №27


Зөөлөрсөн гийгүүлэгчийг бичих тухай болон ь-ийн тухай - Дүрэм №31-33


Тусгаарлагч ъ, ь-ийн тухай - Дүрэм №34


Үгийн утгат хэсэг, язгуур, дагавар, нөхцөлийг зөв бичих тухай - Дүрэм №35-37


Үйл үгийн үндэс үүсгэх -л дагаврын тухай - Дүрэм №38


Үйл үгийн бусдаар үйлдүүлэх хэвийн –г нөхцөлийн тухай - Дүрэм №39


Нөхцөлт үйлийн зэрэгцэх хэлбэрийн –ж, -ч нөхцөлийн тухай - Дүрэм №40


Үйл үгийн үндэс үүсгэх -д, -т дагаврын тухай - Дүрэм №41


Нэр үг үүсгэх –лага, -лого ба -лга, -лго дагаврын тухай - Дүрэм №42


Хамааруулах –х дагаврын тухай - Дүрэм №43


Зарим тийн ялгалын нөхцөлийг бичих тухай - Дүрэм №44


Үгийн үеийн тухай - Дүрэм №45


Өгүүлбэр зүйн тэмдэглэгээтэй холбоотой дүрмүүд


Цэгийг хэрэглэх тухай - (.) - Дүрэм №51


Асуултын тэмдгийг хэрэглэх тухай - (?) - Дүрэм №52


Анхаарлын тэмдгийг хэрэглэх тухай - (!) - Дүрэм №53


Цуваа цэгийг хэрэглэх тухай - (...) - Дүрэм №54


Давхар цэгийг хэрэглэх тухай - (:) - Дүрэм №55


Таслалыг хэрэглэх тухай - (,) - Дүрэм №56


Цэгтэй таслалыг хэрэглэх тухай - (;) - Дүрэм №57


Хашилтыг хэрэглэх тухай - (< > “ “) - Дүрэм №58


Хаалтыг хэрэглэх тухай - (( ) [ ]) - Дүрэм №59


Богино зураасыг хэрэглэх тухай - (-) - Дүрэм №60


Урт зураасыг хэрэглэх тухай - (—) - Дүрэм №61


Таслалтай зураасыг хэрэглэх тухай - (, —) - Дүрэм №62


Зүйлийн тэмдгийг хэрэглэх тухай - (§) - Дүрэм №63


Дэс дарааллыг тэмдэглэх тухай - Дүрэм №64


Бусад дүрмүүд


Мөр шилжүүлэх тухай - Дүрэм №46


Том үсгээр бичих тухай - Дүрэм №47


Үг хурааж бичих тухай - Дүрэм №48


Гадаад үгийг бичих тухай - Дүрэм №49


Сул үгийг бичих тухай - Дүрэм №50PS: "Speaker Group Company, Copyright, 2003-2004"-г зөрчөөгүй гэж найдна. :).