Friday, April 30, 2010

Today's Guide to Linux Virtualization

Today's Guide to Linux Virtualization by Joe 'Zonker' Brockmeier


Сервер Virtualization-ы талаар ерөнхий ойлголт өгсөн цуврал аятайхан нийтлэл гарчээ... Xen, KVM, FreeBSD-н Jail, OpenSolaris-н Zone, VMWare ESXi, Microsoft-н Hyper-V гэж сонсоо л байлгүй дээ, тэгвэл эд бүгдээрээ virtualization-ы хэлбэрүүд юм. Эд бүгд хоорондоо юугаараа ялгаатай, төстэй, юугаараа давуу талтай гэх мэтчилэн олон асуултуудад хариу аваарай.

Энэ цувралын 3-т cloud computing-н тухай өгүүлсэн байна. Сүүлийн үед cloud computing хүчээ авч байгаа болон Amazon, Gmail зэрэг компаниуд аль хэдийн үйлчилгээндээ хэрэглээд эхэлчихсэн байгаа талаар уншаарай...

1. Today's Guide to Linux Virtualization
2. Containers vs. Hypervisors: Choosing the Best Virtualization Technology
3. A Guide to Cloud Computing on Linux
4. Planning Best Virtualization Strategies for Your Enterprise


Wednesday, April 28, 2010

Сисадминий Сахил ;)

LOPSA (the League of Professional SA's) байгууллага Code of Ethics/Ёс суртахууны хэм хэмжээ гээд нэг хөөрхөн юм гаргачиж... Уншаад байсан аягүй эгдүүтэй яг л бага байхад пионерийн тангараг өргөж байгаа юм шиг...

СисАдмин хүн би ёс суртахуун, ур чадварын өндөр түвшинд байж, энэхүү ёс суртахууны хэм хэмжээг даган мөрдөж, бусад мэргэжил нэгт СисАдминуудаа уриалан ажиллах болно...

гэж ирээд л... цаашаагаа ингэж үргэлжлэх жишээтэй...


СисАдмины Ёс Суртахууны Хэм Хэмжээ

- Ажил мэргэжлийн харилцааг чандлан сахиж, хувийн итгэл үнэмшил, үзэл бодлоор хүмүүстэй зүй бус, тэгш бус харьцахыг цээрлэнэ.

- Хийсэн ажилдаа үнэнч байж, ур чадвараа зөв тооцоолж, өөрийн алдаанаас гарч болох үр дагаварыг урчилан харж, хэрэгтэй үед бусдаас тусламж гуйна.

- Ашиг сонирхолын зөрчилөөс аль болох зайлсхийнэ.

- Зөвхөн шаардлагатай үед хувийн мэдээлэлд нэвтэрч, мэдээллийг олж авсан арга замаас үл хамааран мэдээллийн нууц байдлыг хадгалж, хамгаалж ажиллана.

- Өөрийн ажил үүрэгтэй холбоотой хууль, дүрэм, журамыг судалж мэдэн бусаддаа зааж сургана.

- Удирдах хүмүүс, хамтран ажиллагсад, үйлчлүүлэгчидтэйгээ хоёр талын эрх ашгийг барин харилцана. Хоёр талын хэрэгцээ шаардлагыг ойлгож ухамсарлахыг хичээн ажиллана.

- Системийн зорилгод нийцүүлэн дизайныг гаргаж, арчилгааг хийнэ.

- Техникийн мэдлэгээ байнга өргөжүүлж, ажил мэргэжилтэй холбоотой бусад ур чадваруудаа дээшлүүлнэ.

- Сүлжээ, тооцоолон бодох нөөцүүдийн нэгдмэл байдлыг хангахын тулд илүү өргөн дэлгэр коммюнититэй холбоотой ажиллана.

- Эдгээр ёс суртахууны зарчмуудад тохирох хууль дүрэм, бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд гар бие оролцон ажиллана.

- Аюулгүй, эрүүл, үр бүтээлч ажлын орчныг бүрдүүлэхийн төлөө хичээн ажиллана.

- Шийдвэр гаргахдаа нийтийн эрх ашиг, амар тайван байдлыг алдагдуулахгүй байх зарчмыг гол болгож, урьд мэдэгдээгүй эрсдэл, аюулыг дагуулж болох хүчин зүйлсийг цаг алдалгүй мэдээлнэ.

- Бусдын хувь нэмэрийг зөв үнэлж, шударга шүүмжлэлийг өгч, хүлээн авч ажиллана.

- Бусдыг үлгэр жишээгээрээ уриалан дуудаж, ажил үүргээ гүйцэтгэхдээ ёс суртахууны болон мэргэжлийн ур чадварын өндөр түвшинд байна. Энэхүү ёс суртахууны хэм хэмжээг
даган мөрдөхөд хамтран ажиллагчид, хамт олныгоо дэмжинэ.
The System Administrators' Code of Ethics

We as professional System Administrators do hereby commit ourselves to the highest standards of ethical and professional conduct, and agree to be guided by this code of ethics, and encourage every System Administrator to do the same.

Professionalism

* I will maintain professional conduct in the workplace, and will not allow personal feelings or beliefs to cause me to treat people unfairly or unprofessionally.

Personal Integrity

* I will be honest in my professional dealings, and forthcoming about my competence and the impact of my mistakes. I will seek assistance from others when required.
* I will avoid conflicts of interest and biases whenever possible. When my advice is sought, if I have a conflict of interest or bias, I will declare it if appropriate, and recuse myself if necessary.

Privacy

* I will access private information on computer systems only when it is necessary in the course of my technical duties. I will maintain and protect the confidentiality of any information to which I may have access regardless of the method by which I came into knowledge of it.

Laws and Policies

* I will educate myself and others on relevant laws, regulations and policies regarding the performance of my duties.

Communication

* I will communicate with management, users and colleagues about computer matters of mutual interest. I will strive to listen to and understand the needs of all parties.

System Integrity

* I will strive to ensure the necessary integrity, reliability, and availability of the systems for which I am responsible.

* I will design and maintain each system in a manner to support the purpose of the system to the organization.

Education

* I will continue to update and enhance my technical knowledge and other work-related skills. I will share my knowledge and experience with others.

Responsibility to Computing Community

* I will cooperate with the larger computing community to maintain the integrity of network and computing resources.

Social Responsibility

* As an informed professional, I will encourage the writing and adoption of relevant policies and laws consistent with these ethical principles.

Ethical Responsibility

* I will strive to build and maintain a safe, healthy, and productive workplace.

* I will do my best to make decisions consistent with the safety, privacy, and well-being of my community and the public, and to disclose promptly factors that might pose unexamined risks or dangers.

* I will accept and offer honest criticism of technical work as appropriate and will credit properly the contributions of others.

* I will lead by example, maintaining a high ethical standard and degree of professionalism in the performance of all my duties. I will support colleagues and co-workers in following this code of ethics.