Tuesday, April 08, 2008

How to get CPAN account? How to contribute to CPAN library?

CPAN дээр яаж данс нээлгэх вэ? Эсвэл өөрийн бичсэн багцийг яаж CPAN-д оруулах вэ?

... гэсэн асуултуудтай тулгарч явсан хүмүүс байвал наашаа суугаарай.

CPAN дээр байрлах бүх perl module-ууд PAUSE буюу Perl Authors Upload Server дээр байрлана. Тэгэхээр өөрийн бичсэн модулийг CPAN-д нийлүүлнэ гэдэг нь угтаа энэ сервер дээр данстай болж өөрийн модулийг upload хийнэ гэсэн үг юм.

Хүсэлт гаргаснаас хойш 3 долоо хоногийн дотор танд нууц үгийг чинь илгээх болно гэж бичсэн байсан боловч миний хувьд долоо хоногийн дараа нууц үгээ хүлээн авсан. :).


To request PAUSE(Perl Authors Upload Server) account:
please visit Request PAUSE Account

About PAUSE:
please visit PAUSE Docs

1 comment:

Anonymous said...
This comment has been removed by a blog administrator.