Sunday, October 19, 2014

Үндэсний Дата Төвийн 5 жилийн ойн мэндчилгээ

Үндэсний Дата Төв УТҮГ-ын Захирал, З.Энхболд

Үндэсний Дата төв 4 чиг үүргээр үндсэн өөрчлөлтүүдийг хийж байгаа. Анх бол мэдээлэл хадгалдаг цахим архивын хэлбэртэй байдаг байсан бол дараа нь бол мэдээллийг "үүрлүүлдэг" хостинг хэлбэртэй байж байгаад, одоо бол мэдээлэл солилцдог exchange хэлбэрээр ажиллаж байгаа. Бидний шинэ зорилго маань бол ойрын ирээдүйд мэдээллийн "цэгцэрсэн тогтолцоо"-т big data хэлбэрээр ажиллахаар зорьж байна...

2014 оны 9-р сарын байдлаар 1946 төрийн систем, 294 хувийн хэвшилд үйлчилгээ үзүүлж байна. Энэ нь Дата ценртийн үйл ажиллагааны 87% нь төрд "цахим засаглал" хэлбэрээр хүрч байна.

Засгийн газрын 2013 оны 6-р сарын 13 өдрийн 212-р тогтоол дээр бол "бүх төрийн байгууллагуудын мэдээллийг big data хэлбэррүү шилжүүлэхийн тулд Дата Төв дээр цуглуулах" тухай байдаг. Одоогоор 9 том төрийн байгууллагын 5TB мэдээллийг цуглуулчихсан байгаа.
Дата төв нь 2013, 2014 онд хүчин чадлаа 2 дахин нэмэгдүүлсэн байдаг. Одоогийн байдлаар 1.5TB түр санах ойтой, 150ТВ hard disk-тэй, гадаад интернет гарц 22GB/сек байна.
Дата төвийн шинэ чиг үүрэг: 21-р зуун бол мэдээллийн зуун, маш хурдтай өсөн нэмэндэж буй хэрэгцээ шаардлагад тулгуурлан, Дата Төв маань хурдтайгаар хөрөнгө оруулалт татаж өөрийнхөө хүчин чадлыг нэмэж байгаа. Нийт 52 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажилладаг, бүгдээрээ залуучууд, байнга шинийг эрэлхийлж, байнга шинэ технологийг суралцдаг болохоор маш эрчимтэйгээр Дата төв маань хөгжиж байгаа гэж хэлэхэд таатай байна...


https://www.youtube.com/watch?v=Ui30cEKEq28

4 comments:

Girija Manikandan said...

Great... Excellent sharing.. This is very helpful for beginers. Read that provide me more enthusiastic. This helps me get a more knowledge about this topic. Thanks for this.
Linux Training in Chennai

Rekhila said...

Your content is awesome . You have done a great job and its very useful for me . I appreciate your effort and I hope that you will get more positive comments from the web users.
Branding Services in Chennai

Pricilla Prasanth said...

wow amazing post.The key points you mentioned here related to maintenance of car is really awesome.Checking all fluid levels,changing oil and of course the regular service of the car which is necessary to maintain our vehicle.Thank you for the information.

bike spa services in mumbai
house cleaning services in mumbai
car wash services in mumbai

padhmalaksh said...

All of these tips are great, that’s very interesting. I’m so tempted to try that myself, but you would think if it were effective, more people would do it.

Back to original